Sorgegrupper

Under hösten 2021 kommer vi ta in anmälningar för att ta emot sorgegrupper för vuxna (från 18 år).

En sorgegrupp är en minde grupp av människor, max 8 deltagare där alla har förlorat en närstående.

Gruppen leds av två erfarna kuratorer med gedigen specialistkomptetens inom sorg. Att få träffa andra som varit med om en liknande situation för att kunna dela tankar, känslor och erfarenheter. Gruppträffarna är 10 gånger. Anmälan; birgitta.anderson@telia.com