Hur?

Vi träffas på min mottagning invid Sabbatsberg. Första gången när vi träffas har vi ett inledande och undersökande samtal. Samtalet är gratis och vägledande för oss båda. Är du intresserad av att fortsätta träffas vi 1 till 3 gånger till för att hitta vad vi skall arbeta med.

Vid behov av en medicinsk bedömning har jag etablera kontakt med en specialistläkare i psykiatri,

Terapisamtal 1000 kr ink moms. Faktura.

Parsamtal 1 300 ink moms. Faktura.

Specialpriser kan förekomma vid behov.