Om

Min teoribakgrund kommer från den kognitiva beteendeterapin som utgår från inlärningspsykologi och kognitionspsykologi.
Fokus ligger på tankar, känslor och beteenden och hur de samspelar med varandra.

Utbildningar;
Socionom (Ersta Sköndal Bräcke Högskola)
Steg 1 terapeut KBT (Svenska Institutet för kognitiv beteendeterapiterapi)
Mindfulnessinstruktör (Center for mindfulness Sweden)

Min strävan är att hålla mig á jour med utvecklingen och jag vidareutbildar mig kontinuerligt, senast inom Self Compassion (Medkänsla).

Jag har djup erfarenhet från beroendeproblematik, psykisk ohälsa, onkologi, trauma, äldreomsorg samt palliativ vård. Idag arbetar jag dels som legitimerad sjukhuskurator inom Stockholms läns landsting och dels som terapeut här på Kapellet.