Välkommen till samtalsterapi på Kapellet

Jag arbetar här med att hjälpa människor som till exempel:

– befinner sig i livskris eller sorg

– har existentiella frågor och svårigheter
– upplever stressproblematik
– lider av ångest
– har eller har haft cancer eller annan sjukdom eller är anhörig
– är nedstämd eller har lättare depression
– har andra frågeställningar

Kapellet är forna kapellet till Sabbatsbergs sjukhuskyrka, en lugn miljö.
Här arbetar jag som KBT terapeut och mindfulnesslärare.
Idag bedrivs här terapiverksamhet, yoga, meditation och tysta dagar samt konstnärlig musikverksamhet.
Kapellet ligger centralt nära Vasaparken.
Lokalen lämpar sig väl för stillhet, koncentration och återhämtning.

Kontakt:
birgitta.anderson@telia.com
070 580 54 90