Hitta hit

Olivecronas väg 26. Se röda pilen nedan.
Gå in genom valvet in på innergården och fortsätt
nedför den långa trappan.
I högra hörnet finns en koppardörr, där det står KAPELL.
Ringklocka på vänster sida om dörren.